MI5000

S dvoma predinštalovanými operačnými systémami, VxWorks® a Windows®, môže modul vykonávať spracovanie výrobných dát a riadenie prístrojov v reálnom čase. Sieť CC-Link IE Field umožňuje vysokopresné riadenie prístrojov v reálnom čase.