MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

Nová hodnota pre výrobné závody pomocou zaznamenávania a využívania dát

Softvérové produkty kompatibilné s Edgecross, otvorená Edge computing domain softvérová platforma, ktorá umožňuje spoluprácu medzi FA a IT. My budeme prispievať pre zlepšenie výrobných závodov s rôznymi riešeniami, ktoré využívajú dáta z výrobných závodov.
Software, ktorý s pomocou funkcií pripravených s Edgecross na úrovni Edge computing vykonáva rôzne spracovania pre využívanie dát na výrobnej úrovni vo výrobnej hale.
Software, ktorý môže jednoduchým spôsobom zaznamenávať dáta od rôznych operátorov a prístrojov.