MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Rodina produktov MR-JE ponúka rozšírené funkcie ako skutočný „One-Touch-Autotuning“, potlačenie vibrácií a funkciu diagnostiky strojov. Všetko spolu v jednom jednoducho obsluhovateľnom servo riešení.

Servo amplifier

MR-JE servo amplifiers are 200 V AC class devices, easy to use and maintain. Thanks to this, users can focus on the effective use of devices without wasting unnecessary time on settings and repairs.

Its strengths are:

  • High efficiency thanks to power up to 3 kW
  • Flexibility and convenience in use thanks to the ability to control the pulse train and analog signal
  • Quick and easy commissioning and maintenance thanks to the right design

Rotary servo motor

The HG series motors are the perfect solution for applications where versatility is needed. Powered with 200V AC, they are easy to optimize. Used in applications such as industrial automation, packaging machines and many others. Their strengths are:

  • Fast and easy optimization of the drive system - thanks to compatibility with the MR-JE series of servo amplifiers
  • 2 types of motors available in this series

Servozosiľňovače

Servozosiľňovače MR-JE pre 200V AC sa dodávajú až do výkonu 3 kW. Tieto modely sú vybavené so vstupom pre reťazce impulzov a analógovými rozhraniami a sú navrhnuté pre rýchle a jednoduché uvedenie do prevádzky a údržbu.

Rotačné servomotory

Pre radu MR-JE sú k dispozícii vhodné 200V AC servomotory rady HG v dvoch rôznych prevedeniach a až do 3 kW. Voľbou správneho motora, založenou na požadovanom výkone alebo nosnosti, je možné optimálne nadimenzovanie zosiľňovača a motora.