MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Servozosiľňovač pre 2/3 osi, ktorý je kompatibilný s SSCNET III/H a spĺňa bezpečnostné štandardy. Je vybavený s univerzálnym rozhraním (impulzný i analógový vstup).