MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Technické údaje rád HG-KR-/HG-MR-/HG-SR: enkóder so 4 miliónmi impulzov na otáčku, trieda 200-V-AC a výkon motora od 50 W do 7 kW.