MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Nie najrýchlejší, avšak najbezpečnejší a najšetrnejší k životnému prostrediu. MELSERVO predstavuje najnovšiu radu servozosiľňovačov, ktorá sa zakladá na koncepte človek (ľahká obsluha a bezpečnostné funkcie), stroj (vysoký výkon) a životné prostredie (úspora energie) v perfektnej harmónii.

Bezpečný, ľahko obsluhovateľný a energeticky efektívny

S radou MELSERVO MR-J4 a vhodnými polohovacími jednotkami, motion modulmi a špičkovými riadiacimi motion systémami ponúka Mitsubishi Electric servozosiľňovač, ktorý umožňuje konštruktérom strojov a koncovým zákazníkom zvýšiť bezpečnosť vo výrobnom procese a zlepšiť produktivitu.

Rada zosiľňovačov MR-J4 bola vyvinutá pre požiadavky automatizačnej techniky zajtrajška. Mitsubishi Electric do nej integrovalo početné inovatívne a obsluhu uľahčujúce funkcie, aby napríklad minimalizovalo časovo náročné a nákladné prispôsobovanie medzi mechanikou a elektronikou.

Štandardne zabudované absolútne enkódery ponúkajú rozlíšenie 22 bitov. To zodpovedá viac ako 4 miliónom impulzov na otáčku. Výsledkom sú vynikajúce obehové vlastnosti, maximálna presnosť polohovania a rýchlosť spracovania, ktoré viac ako spĺňajú výkonové požiadavky kladené na moderné high-end stroje.

Highlighty

  • Jednoosový, dvojosový a trojosový zosiľňovač pre zlepšenú hospodárnosť, energetickú efektívnosť a úsporu miesta v rozvádzači
  • Prevádzka rotačných motorov, lineárnych motorov alebo motorov s priamym pohonom s jedným prístrojom
  • Bezpečnosť nadovšetko – STO (bezpečnostné vypnutie momentu) a SS1 (bezpečnostné zastavenie 1) podľa EN 61800-5-2 resp. voliteľne SS2/SOS/SLS/SBC a SSM
  • MR-J4-TM s Multi Network Interface (EtherCAT, Profinet, Ethernet/IP) pre otvorenú komunikáciu s motion systémami od iných výrobcov.

Flexibilita pri výbere motora

Ďalšou špičkovou vlastnosťou pri funkčnosti a flexibilite je možnosť pripojiť na MR-J4 rôzne motory. Servozosiľňovač ľahko a pohodlne obsluhuje tak rotačné motory, lineárne motory ako aj motory s priamym pohonom.

Užívateľsky prívetivý software

Programovací nástroj MR Configurator2 umožňuje komfortné uvedenie do prevádzky a diagnostiku. Kalibrácia, monitoring, diagnostika, čítanie a zapisovanie parametrov a testovacia prevádzka sa môže ľahko vykonávať na štandardnom PC. MR Configurator2 zabezpečí stabilný strojový systém, optimálnu kontrolu a krátke prípravné časy.

Servozosiľňovače

Servozosiľňovač pre 2/3 osi, ktorý je kompatibilný s SSCNET III/H a spĺňa bezpečnostné štandardy. Je vybavený s univerzálnym rozhraním (impulzný i analógový vstup).

Rotačné servomotory

Technické údaje rád HG-KR-/HG-MR-/HG-SR: enkóder so 4 miliónmi impulzov na otáčku, trieda 200-V-AC a výkon motora od 50 W do 7 kW.