FR-E800

Menič bol vyvinutý na úsporu energie, zmenšenie nárokov na priestor a minimalizáciu nákladov vzhľadom na pokrokovú kvalitu, výkon a údržbové funkcie.

Rada FR-E800

Frekvenčný menič od Mitsubishi Electric rady FR-E800 je založený na osvedčenej technológii variabilnej regulácie otáčok. Tá sa postará o dlhoročnú spoľahlivú prevádzku v rôznych aplikáciách s konštantným a variabilným točivým momentom. Menič FR-E800 bol vyvinutý na úsporu energie a minimalizáciu nákladov. Spája pokrokovú kvalitu, výkon a plánovateľnú údržbu do jedného viacúčelového frekvenčného meniča.

Hlavné výhody

 • Kompaktná- vďaka kompaktným rozmerom a na miesto úsporná konštrukcia, je vhodná pre riadenie trojfázových motorov až do 7,5 kW (pripravuje sa až do 30 kW) pri napätí 200 V, 400 V a 600 V.
 • Dva stupne preťaženia - obidva stupne preťaženia LD (Light Duty) a ND (Normal Duty) umožňujú vyššie výkony pri menších konštrukčných rozmeroch.
 • Automatická optimalizácia na IM a PM motory - rýchla a jednoduchá inštalácia a uvedenie do prevádzky bez časovo náročného odlaďovania alebo potrebnej podpory na mieste.
 • RS-485- a "Dual-Port" modely Ethernetových protokolov - Prepínanie medzi rôznymi Ethernetovými protokolmi je možné bez problémov pomocou zmeny interných parametrov. Frekvenčné meniče rady FR-E800 podporujú množstvo otvorených sietí bez toho, aby boli potrebné prídavné opčné karty.
 • MELSEC 2K Step PLC – redukcia interných komponentov šetrí miesto v rozvádzači, znižujú sa náklady na kabeláž a skracujú prípravné časy systému. Prevádzka systému sa môže optimalizovať pomocou integrovanej PLC funkcie frekvenčného meniča FR-E800.
 • Zosieťovanie frekvenčných meničov medzi sebou - Je možné vytvoriť malé systémy tak, že sa prepoja viaceré frekvenčné meniče medzi sebou pomocou Ethernetových protokolov. Komunikácia medzi viacerými frekvenčnými meničmi sa robí cez vstupy/výstupy a cez integrované PLC.
 • Zvýšená odolnosť voči okolitému prostrediu - Menič FR-E800 pracuje pri teplotách okolia od -20 °C do 60 °C. Riadiaca doska má zodpovedajúci ochranný povlak, aby odolávala drsným podmienkam okolitého prostredia.
 • Výstražný protikorózny systém - Menič FR-E800 je celosvetovo prvý systém, ktorý rozoznáva príznaky poškodenia sírovodíkom alebo inými žieravými plynmi. Obsluha dostane upovedomenie, keď je treba zlepšiť prostredie okolo výroby alebo keď sa vyskytne možnosť neplánovaných výpadkov.
 • Diagnostická funkcia životnosti - je možné analyzovať a stanoviť zostávajúcu životnosť kritických komponentov, ako sú kondenzátory, kontaktné relé, ventilátory a odpory obmedzujúce zapínací prúd.

Bezpečnostno-komunikačný model

Bezpečnostno-komunikačné modely podporujú bezpečnostno-komunikačné protokoly založené na Ethernete, ktoré sú certifikované podľa medzinárodných štandardov. Bezpečnostný kontrolný systém v už existujúcej sieti je možné zlepšiť jednoducho a s malými nákladmi.

Integrovaná PLC funkcionalita

Užívatelia FR-E800 si môžu nastaviť rôzne prevádzkové šablóny: Riadenie pohonu cez signálové vstupy, signálové výstupy pri určitom statuse meniča, monitorovacie výstupy pre monitoring atď. Prevádzku systému je tak možné individuálne prispôsobovať pomocou frekvenčného meniča.

Prepojovacia funkcia menič - menič

Prepojovacia funkcia menič-menič umožňuje komunikáciu medzi viacerými frekvenčnými meničmi cez Ethernet využitím vstupov/výstupov a špeciálnych registrov PLC funkcií. Je možné vybudovať malý systém, ktorý môže byť riadený cez PLC funkciu frekvenčného meniča.

Rôzne Ethernetové protokoly

Frekvenčné meniče rady FR-E800 podporujú množstvo otvorených sietí bez toho, aby boli potrebné prídavné opčné karty. S integrovanými protokolmi môže menič FR-E800 komunikovať cez rôzne siete a tak zabezpečiť kompatibilitu s už existujúcimi systémami. Užívatelia si môžu vybrať tú skupinu protokolov, ktorá je vhodná pre zamýšľaný systém.

Regulácia IM & PM motorov

Pre zvýšenie výkonu, minimalizáciu úrovne hlučnosti a skrátenie doby uvedenia do prevádzky je možná automatická optimalizácia na IE3 / IE4 indukčné motory (IM) a motory s permanentnými magnetmi (PM) pomocou jednoduchého nastavenia parametrov.

 • Frekvenčné meniče rady FR-E800 podporujú tak indukčné motory ako aj motory s permanentnými magnetmi.
 • Precízny auto tuning v 3 jednoduchých krokoch
 • Jednoduchá výmena existujúcich indukčných motorov a motorov s permanentnými magnetmi krok za krokom
 • Nie je nutné obnovovať všetky motory v systéme súčasne.

Schopný preťaženia

Pre aplikácie s ľahkým zaťažením (LD) je možné použiť frekvenčný menič s malým výkonom pre pohon väčšieho motora.

Nomenklatúrny diagram

Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies