FR-A800-CRN

Frekvenčné meniče s rôznymi funkciami, ktoré sú ideálne pre žeriavové aplikácie, ako sú zmenšenie doby taktu, zabránenie preklzávaniu záťaže atď.

FR-A800 Plus pre žeriavy

Frekvenčné meniče FR-A800-CRN sú navrhnuté špeciálne pre žeriavy a zdvíhacie aplikácie. Pomocou integrovaných funkcií, ako sú „riadenie potláčania kmitov“, „dosiahnutie točivého momentu v čo najkratšom čase“ alebo „regulácia otáčok podľa zaťaženia“ umožňujú špeciálne vlastnosti rady CRN optimalizáciu taktovacej doby, čo vedie ku zvýšenej produktivite a bezpečnosti užívateľa.

čítajte viac (pdf)

Servis
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies