MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Prináša priekopnícku inováciu strojov Celkový systémový výkon, nie vlastnosti jednotlivých komponentov, vedie k maximálnemu výkonu – Na základe tohoto pohľadu Vám kontroléry rady MELSEC iQ-R pre servosystémy ponúkajú ideálne riešenie pre maximalizáciu produktivity Vášho systému.

Motion Module

The MELSEC iQ-R series Motion module allows you to pursuit of high speed, multi-axis and ease of use, to configure a system according to the scale and application.

Motion Controller

The MELSEC iQ-R series Motion controller aims to make any equipment faster and more accurate, allowing you to configure a one-of-a-kind, specialized machine system.

Simple motion modul

Moduly simple motion rady MELSEC iQ-R Vám umožňujú upgrade Vášho stroja s minimálnymi nákladmi.