MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Plná podpora pri programovaní motion systémov, od návrhu systému, programovania a nastavovania servosystému až po údržbu.

Pre realizáciu moderných systémov pre riadenie pohybu

Systémové nastavenia

Grafické zobrazenie systémových nastavení uľahčuje parametrizáciu servozosiľňovačov. Sofvér ponúka aj podrobný popis parametrov, aby ste ich mohli nastavovať aj bez hľadania v príručke.

SFC-programovanie pohybu

S SFC-programom na riadenie pohybu sa môžu určovať pohyby stroja, pozorovať priebehy ako aj simulovať a testovať programy a to všetko prehľadne v jednom vývojovom diagrame. Pre rýchle a jednoduché vytváranie programov využite asistentov inštrukcií.

Programovanie mechanických systémových komponentov

Pomocou jednoduchého Drag-and-Drop zrealizujete aj komplexné synchrónne riadiace systémy. Pre ďalšie zjednodušenie môžete vizuálne prispôsobiť systémové komponenty, ako napr. virtuálne krivkové kotúče.

Podpora pri programovaní servo-aplikácií

Nakonfigurujete aj rozsiahle programy na riadenie pohybu bez príručky. Jednoducho zvoľte želaný servo-príkaz zo zoznamu s inštrukciami a ihneď sa zobrazí pomoc. Sledujte pokyny a pre dokončenie konfigurácie vykonajte nastavenia ako počet osí, polohovacia adresa a rýchlosť.

Rozsiahle testovacie funkcie

Prevádzkujte základné inštrukcie bez programu v testovacom režime. Otestujte nový systém s funkciami ako pohyb do referenčného bodu, kroková prevádzka atď. len s klikaním myšou.

Simulátor pohybu

Testovací režim pre programy a digitálny osciloskop umožňujú jednoduchú skúšku programov na riadenie pohybu a servoprogramov ako aj virtuálnych mechanických systémových komponentov bez pripojeného hardvéru.

Digitálny osciloskop

Zobrazte zaznamenané dáta zo systému synchronizovane s dátami z Motion kontroléra na tej istej obrazovke, aby ste rýchlo identifikovali problémy. Táto funkcia zjednodušuje a urýchľuje uvádzanie do prevádzky a optimalizáciu systému. MT Works2 môže zozbierané dáta ľahko uložiť aj vo formáte CSV.

Početné monitorovacie funkcie

Zefektívnite si inštaláciu a údržbu a využite jednu z mnohých monitorovacích funkcií pre pozorovanie SFC-programu alebo stavu Motion-kontroléra alebo pre vyhodnotenie chybových hlásení.