MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Všetko v jednom puzdre: napájací zdroj, CPU a integrované vstupy/výstupy. K integrovaným funkciám patrí displej, analógové vstupy, čítače, časové členy a funkčnosť GSM.