MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Tento modul slúži pre elektrické napájanie CPU, V/V modulov ako aj ďalších modulov na zbernici.
K dispozícii sú dve rôzne prevedenia s rozličnými vstupnými/výstupnými napätiami a výstupnými prúdovými hodnotami.