MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
K dispozícii sú dve rôzne prevedenia s rozličnými vstupnými/výstupnými napätiami a výstupnými prúdovými hodnotami.