Napájacie zdroje

Tento modul slúži pre elektrické napájanie CPU, V/V modulov ako aj ďalších modulov na zbernici.
K dispozícii sú dve rôzne prevedenia s rozličnými vstupnými/výstupnými napätiami a výstupnými prúdovými hodnotami.
Riešenia pre riadených operátorov
stratégia štíhlej výroby v oblasti prevencie ľudských chýb