MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Prijíma výstupné signály z CPU modulu a odovzdáva signály ďalej na externé prístroje.