MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Digitálne V/V moduly vytvárajú rozhranie medzi rôznymi externými procesmi a kontrolérom. Kompaktné pripojovacie svorky (až do 64 kontaktov) umožňujú úsporné umiestnenie v rozvádzači a tým redukujú náklady na inštaláciu.
Rozhranie medzi digitálnymi signálmi a riadiacou CPU.
Prijíma výstupné signály z CPU modulu a odovzdáva signály ďalej na externé prístroje.
Modul s kombinovanými vstupnými a výstupnými funkciami.