MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Sériové prístroje je možné pripojiť s prenosovou rýchlosťou až do 230,4 kBit/s na kanál.