MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Vybavené s duálnymi onboard rozhraniami, ktoré umožňujú použitie ako sieťový modul pre generický Ethernet alebo pre CC-Link IE Field.