MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Táto modulová skupina umožňuje výmenu informácií s rôznymi riadiacimi systémami. Dobre roztriedená zostava modulov umožňuje zvyšovanie efektivity výroby zbieraním a rozdeľovaním najrôznejších informácií o výrobe.
Otvorená integrovaná sieť založená na báze Ethernetu umožňuje plynulú komunikáciu medzi IT systémom a výrobnou úrovňou.
Vybavené s duálnymi onboard rozhraniami, ktoré umožňujú použitie ako sieťový modul pre generický Ethernet alebo pre CC-Link IE Field.
Vysokospoľahlivá decentralizovaná riadiaca sieť, ktorá ponúka komunikáciu s veľkými množstvami dát (128 k slov) a dátovou prenosovou rýchlosťou 1 GBit/s cez redundantnú kruhovú topológiu na báze optických káblov.
Mnohostranná sieť založená na gigabytovom Ethernete, ktorá medzi sebou spája kontroléry, V/V, bezpečnostné riadiace jednotky a riadenie motion do jednej flexibilnej topológie v konfigurácii ako hviezda, kruh alebo línia.
Absolútne spoľahlivá deterministická vysokorýchlostná sieť pre riadenie V/V s nízkymi nákladmi na kabeláž a kompatibilitou s mnohými produktami rôznych výrobcov.
Sériové prístroje je možné pripojiť s prenosovou rýchlosťou až do 230,4 kBit/s na kanál.
AnyWireASLINK je sieť na senzorovej úrovni s jednoduchou topológiou kabeláže, pomocou ktorej je možné ušetriť miesto v rozvádzači i náklady na kabeláž.
PROFINET är en kommunikationsstandard över industriellt Ethernet, som är avsett för datainsamling från och styrning av industrisystem, med särskilt bra förmåga att leverera data under tidspress.
PROFIBUS är en standard för fältbusskommunikation inom  automation som har funnits i flera årtionden.
CANopen je komunikačný protokol a prístrojový profil pre vstavané systémy používané pri automatizácii. Používa sa v rozličných aplikačných oblastiach, ako je napríklad medicínska technika, lodná elektronika, železničné aplikácie alebo automatizácia budov.