MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Moduly C-kontroléra sú časťou aplikačne špecifickej oblasti rady MELSEC iQ-R . Kontrolér založený na multi-core, ARM® s predinštalovaným VxWorks® Version 6.9 sa postará o simultánne vykonávanie programov a ponúka stabilnú a deterministickú alternatívu ku systémom založeným na PC.