MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Moduly pre reguláciu teploty rady MELSEC iQ-R sú ideálne pre aplikácie, pri ktorých je požadovaná veľmi stabilná a rýchlo reagujúca regulácia teploty. Paleta produktov obsahuje moduly so vstupmi pre termočlánky alebo odporové teplomery s alebo bez detekcie prerušenia vyhrievania.