Impulzné V/V moduly, čítačové moduly

Tieto vstupné impulzné moduly a vysokorýchlostné čítače sa starajú o rýchle a vysokopresné riadenie. Široká paleta produktov je dokonca kompatibilná s prístrojmi s vysokým rozlíšením.
Tieto moduly môžu počítať impulzy s vysokou frekvenciou.
Tento mnohostranný modul počíta vstupné impulzy a zisťuje tak napríklad rýchlosť, otáčky, okamžitú hodnotu prietoku, čerpané množstvo, dĺžku alebo celkovú hodnotu prietoku.
Riešenia pre riadených operátorov
stratégia štíhlej výroby v oblasti prevencie ľudských chýb