Napájacie zdroje

Napájací zdroj dodáva napájacie napätie pre CPU, vstupné a výstupné moduly a špeciálne moduly. Pre splnenie rozdielnych požiadaviek na vstupné napätia alebo na výstupné prúdy kladených rozličnými aplikáciami je k dispozícii vyľký výber napájacích zdrojov.
K dispozícii sú štyri rôzne základné typy s rozdielnymi vstupnými/výstupnými napätiami a výstupnými prúdmi.
Tieto prístroje majú prídavnú LED, ktorá indikuje, že čoskoro skončí životnosť napájacieho zdroja. Takto je možné pri údržbe včas prijať príslušné opatrenia.
Kompaktné napájacie zdroje
Napájacie zdroje pre redundantné systémy
Riešenia pre riadených operátorov
stratégia štíhlej výroby v oblasti prevencie ľudských chýb