Polohovacie moduly

Tieto polohovacie moduly sú k dispozícii pre veľký počet aplikácií. Všetky moduly ponúkajú vynikajúcu kompatibilitu s pohonnými systémami. Polohovacie moduly pre rôzne aplikácie
Tieto moduly zjednodušujú rôzne riadiace úlohy, ako je polohovanie, regulácia otáčok a točivého momentu, spínanie vačiek a synchrónne riadenie.
Moduly s otvoreným kolektorom vydávajú svoje signály ako reťazec impulzov.
Moduly s diferenciálnymi výstupmi vydávajú svoje signály ako reťazec impulzov.
Tieto moduly umožňujú polohovanie cez SSCNET III.
Tieto moduly umožňujú polohovanie cez SSCNET.
Riešenia pre riadených operátorov
stratégia štíhlej výroby v oblasti prevencie ľudských chýb