V/V moduly

Na tieto moduly sa pripájajú externé vstupné a výstupné prístroje. Paleta produktov obsahuje rôzne moduly, ktoré podporujú široký rozsah aplikácií a pripojovacích metód.
Digitálne vstupné moduly spracovávajú informácie ZAP/VYP, ktoré dostávajú od externých prístrojov ako elektrické signály a vedú ďalej do CPU modulu.
Digitálne výstupné moduly dostávajú výstupné povely z CPU modulu a aktivujú alebo deaktivujú potom zodpovedajúci výstup a tým aj na tento výstup pripojený externý prístroj.
Tieto moduly sú vybavené s digitálnymi vstupmi a výstupmi.
Pomocou týchto modulov môžu byť vyvolávané prerušovacie programy a tak je možné veľmi rýchlo reagovať na externé podnety.
Digitálny vstupný modul pre pripojenie až 16 snímačov s výstupom NAMUR. Takto môže detekovať stavy ZAP, VYP, prerušenie vodiča a skrat.
Riešenia pre riadených operátorov
stratégia štíhlej výroby v oblasti prevencie ľudských chýb