Moduly pre výmenu informácií

Tieto moduly umožňujú výmenu dát s prístrojmi na riadiacej úrovni. Rozličné moduly zvyšujú produktivitu pomocou zaznamenávania a ďalšieho odovzdávania informácií z výrobnej úrovne.
Vytvorte prepojenie medzi dátami z výrobnej úrovne a cennými informáciami v reálnom čase.
Spĺňte požiadavku na spätné vysledovanie údajov a objavte výkonný nástroj na diagnostiku chýb.
Tento modul webového servera umožňuje monitorovanie a obsluhu PLC na diaľku cez internet alebo intranet.
Pre splnenie požiadaviek systémov alebo komunikačných partnerov sú k dispozícii rôzne Ethernetové moduly.
Rôzne moduly pre sériovú komunikáciu podporujú zaznamenávanie, zmenu, pozorovanie alebo riadenie dát v PLC alebo v prístrojoch cudzích výrobcov.
Riešenia pre riadených operátorov
stratégia štíhlej výroby v oblasti prevencie ľudských chýb