Analógové V/V moduly

Tieto moduly slúžia na vystup alebo výstup analógových signálov. Ponuka analógových modulov podporuje rýchle a vysokopresné riadenie procesov.
Analógové vstupné moduly s krátkou dobou prevodu
Analógové výstupné moduly s krátkou dobou prevodu
Tieto moduly môžu analógové signály tak prijímať ako aj vysielať.
8-kanálový analógový vstupný modul s mnohými komfortnými funkciami, s vysokou presnosťou a funkčnosťou HART master
6-kanálový analógový výstupný modul s mnohými komfortnými funkciami, s vysokou presnosťou a funkčnosťou HART master
Vyššia presnosť merania pre priame pripojenie externej vážiacej cely.
Tento modul zjednodušuje rôzne riadiace úlohy, ako je polohovanie, regulácia otáčok a točivého momentu, spínanie vačiek a synchrónne riadenie.
Moduly pre vstup teploty s vysokou presnosťou
Modul pre reguláciu teploty s integrovanými PID reguláciami
Regulačné moduly sú ideálne pre reguláciu teploty alebo prietoku, u ktorých je dôležitá rýchla reakcia.
Riešenia pre riadených operátorov
stratégia štíhlej výroby v oblasti prevencie ľudských chýb