Simple motion modul

Je možné jednoducho implementovať veľký počet riadiacich metód, ako sú napríklad regulácia polohy, otáčok alebo točivého momentu, vačkový kotúč a synchronizácia.
Riešenia pre riadených operátorov
stratégia štíhlej výroby v oblasti prevencie ľudských chýb