MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Napájací zdroj dodáva napájacie napätie pre CPU, vstupné a výstupné moduly a špeciálne moduly. K dispozícii sú dva typy napájacích zdrojov (so vstupom jednosmerného alebo striedavého napätia).
Vstup: 100-240 V AC; Výstup: 5 V DC, 5 A
Vstup: 24 V DC; Výstup: 5 V DC, 5 A