MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Táto skupina modulov uľahčuje polohovanie s vysokou rýchlosťou a vysokou presnosťou. K dispozícii je veľké množstvo polohovacích metód, včítane linerárnej interpolácie 2 až 4 osí, 2-osovej kruhovej interpolácie, prepínania medzi reguláciou rýchlosti a polohy, pevného posuvu a konštantnej rýchlosti.