MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Tieto polohovacie moduly sú k dispozícii pre veľké množstvo aplikácií. Všetky moduly ponúkajú vynikajúcu kompatibilitu s pohonnými systémami. Moduly podporujú linerárnu interpoláciu a jednorazové polohovanie tak, že sa polohovacie dáta pomocou programu PLC jednoducho zapíšu do vyrovnávacej pamäte polohovacieho modulu.
Tieto moduly zjednodušujú rôzne riadiace úlohy, ako je polohovanie, regulácia otáčok a točivého momentu, spínanie vačiek a synchrónne riadenie.
Táto skupina modulov uľahčuje polohovanie s vysokou rýchlosťou a vysokou presnosťou. K dispozícii je veľké množstvo polohovacích metód, včítane linerárnej interpolácie 2 až 4 osí, 2-osovej kruhovej interpolácie, prepínania medzi reguláciou rýchlosti a polohy, pevného posuvu a konštantnej rýchlosti.