MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Digitálne vstupné moduly spracovávajú informácie ZAP/VYP, ktoré dostávajú ako elektrické signály od externých prístrojov a vedú ich ďalej na CPU modul.