V/V moduly

Na tieto moduly sa pripájajú externé vstupné a výstupné prístroje. Paleta produktov obsahuje rôzne moduly, ktoré podporujú širokú oblasť aplikácií a pripojovacích metód.
Digitálne vstupné moduly spracovávajú informácie ZAP/VYP, ktoré dostávajú ako elektrické signály od externých prístrojov a vedú ich ďalej na CPU modul.
Digitálne výstupné moduly dostávajú výstupné príkazy z CPU modulu a potom zapínajú alebo vypínajú zodpovedajúci výstup a tým aj externý prístroj pripojený na tento výstup.
Riešenia pre riadených operátorov
stratégia štíhlej výroby v oblasti prevencie ľudských chýb