MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Tento modul umožňuje výmenu informácií s riadiacim systémom. Tento modul optimalizuje produkciu zberom a spracovaním rôznych údajov z výrobného procesu.
Tento modul rozhrania slúži na zaznamenávanie, spracovávanie, monitorovanie alebo riadenie PLC dát, snímanie meraných hodnôt atď.