MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Je podporované veľké množstvo metód na meranie impulzov. K tomu patrí aj meranie dĺžky obrobkov pre rôzne podávacie zariadenia a obrábacie stroje ako aj riadenie rýchlosti podávania a opracovania.