MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Modul pre jednoduché a presné počítanie vysokorýchlostných impulzov Tento mnohostranný modul počíta počet vstupných impulzov a zisťuje tak napríklad rýchlosť alebo otáčky obrábacieho stroja.
Je podporované veľké množstvo metód na meranie impulzov. K tomu patrí aj meranie dĺžky obrobkov pre rôzne podávacie zariadenia a obrábacie stroje ako aj riadenie rýchlosti podávania a opracovania.