Rozvetvovacie/rozširovacie moduly

Pomocou týchto modulov je možné Váš systém rozšíriť a tak optimálne prispôsobiť na veľkosť Vašej automatizačnej úlohy. S jedným rozvetvovacím modulom, ktorý sa pripája na CPU, sa môže PLC rady L rozšíriť cez 3 rozširovacie bloky až na max. 40 modulov.
Rozvetvovací modul
Rozširovací modul
Riešenia pre riadených operátorov
stratégia štíhlej výroby v oblasti prevencie ľudských chýb