Analógové V/V moduly

Tieto moduly slúžia pre vstup alebo výstup analógových signálov. Ponuka analógových modulov podporuje rýchle a vysokopresné riadenie procesov.
Vysokorýchlostné analógové vstupné moduly
Vysokorýchlostné analógové výstupné moduly
Tento rýchlo a jednoducho konfigurovateľný modul umožňuje optimálnu reguláciu teploty.
K tomuto master modulu je možné pripojiť až šesť VV linkových zariadení alebo konvenčných V/V zariadení.
Riešenia pre riadených operátorov
stratégia štíhlej výroby v oblasti prevencie ľudských chýb