MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Tento simple motion modul podporuje CC-Link IE TSN a SSCNETⅢ/H. Je možné pripojiť aj impulzné výstupné moduly rady FX.