Sieťový /komunikačný modul

Komunikačné moduly RS232, RS485, RS422. Je možné pripojiť aj CC-Link master modul rady FX3.
Riešenia pre riadených operátorov
stratégia štíhlej výroby v oblasti prevencie ľudských chýb