Analógový modul

Opcie pre analógové vstupy a výstupy, meranie teploty a reguláciu teploty. Je možné pripojiť aj analógové špeciálne moduly rady FX3.
Riešenia pre riadených operátorov
stratégia štíhlej výroby v oblasti prevencie ľudských chýb