MX Sheet

Pomocou tohto software môže program Microsoft Excel zaznamenávať, zobrazovať a archivovať dáta z PLC a meniť konfiguráciu PLC.