MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Pomocou tohto software môže program Microsoft Excel zaznamenávať, zobrazovať a archivovať dáta z PLC a meniť konfiguráciu PLC.