MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Tento PLC programovací software je postavený na osvedčenom programe GX Developer a ponúka komfortnejšie užívateľské protredie.

Jeden software, mnoho možností

GX Works sa skladá z viacerých komponentov pre zjednodušenie vytvárania projektov a údržbových úloh. Prídavná konzola na vývoj systému umožňuje vyvíjanie projektov na úrovni systémového prehľadu. Naviac sú podporované tie najdôležitejšie programovacie jazyky, ktorých návestia (premenné) sú medzi sebou vymeniteľné. To všetko spolu sa postará o ďalšie zjednodušenie programovania. Prídavne sú integrované rôzne funkcie pre debugging a údržbu.

Inžiniering projektového vývojového cyklu

Rôzne funkcie boli skonsolidované do jedného vývojového prostredia, ktoré umožňuje zjednodušené vytváranie projektov počas celého vývojvého procesu a tak zabezpečuje konzistentnosť v každom pracovnom kroku.

Systémový vývoj

  • Jednoduchá konfigurácia systému pomocou knižníc s dielmi
  • Priama registrácia modulových parametrov
  • Integrované nastavenie modulov simple motion

Viaceré programovacie jazyky

  • Zodpovedá IEC 61131-3
  • Podporuje najdôležitejšie programovacie jazyky
  • Konzistentnosť medzi rôznymi programovými editormi

Zjednodušený debugging

  • Online monitoring
  • Hardvérový simulátor (emulátor)
  • Dátový logging