MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
K dispozícii sú moduly pre výstup rýchlych výstupných impulzov a modul pre pripojenie na sieť pre polohovanie SSCNETIII.