V/V rozšírenia

Obidva typy V/V rozšírení (s a bez integrovaného napájacieho zdroja) sú dostupné s rôznymi počtami vstupov/výstupov a v rozličných konfiguráciách.
Riešenia pre riadených operátorov
stratégia štíhlej výroby v oblasti prevencie ľudských chýb