MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Obidva typy V/V rozšírení (s a bez integrovaného napájacieho zdroja) sú dostupné s rôznymi počtami vstupov/výstupov a v rozličných konfiguráciách.