Analógové moduly

K dispozícii dú moduly pre vstup alebo výstup analógových signálov, pre vstup snímačov teploty a pre reguláciu teploty.
Riešenia pre riadených operátorov
stratégia štíhlej výroby v oblasti prevencie ľudských chýb