MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

Presné vysokorýchlostné vretenové motory najnovšej generácie

Výkonné vretenové motory rady SJ-D v novom prevedení Výkonné vretenové motory rady SJ-V Vysokorýchlostné vretenové motory s nízkym momentom zotrvačnosti rady SJ-VL Nástrojové vretenové motory rady HF-KP-/HF-SP Zabudované vretenové motory rady SJ-BG IPM vretenové motory

Inovatívne vysokovýkonné vretenové motory rady SJ-D

Pomocou optimalizácie magnetického obvodu sú značne zredukované energetické straty v motore.

Rada SJ-DG

Vysokorýchlostné vretenové motory s vysokým točivým momentom Pri použití zaťažiteľnosti S3 (%ED rating) je možné ešte viac zlepšiť zrýchľovaciu/spomaľovaciu charakteristiku pre výkon a točivý moment.

Vysokorýchlostné vretenové pohony s malou zotrvačnosťou rady SJ-DL

Vysokovýkonné vretenové motory rady SJ-D sú navrhované špeciálne pre závitorezné stroje a značne urýchľujú proces vŕtania a rezania závitov.

Rada SJ-BG

Zabudovateľné vretenové motory Pomocou optimalizovaného elektrotechnického návrhu mohol byť zvýšený kontinuálny menovitý točivý moment na jednotku objemu, čo prispieva k ďalšiemu zmenšovaniu vretenovej jednotky.

Rada HG-JR

Kompaktné obrábacie vretenové motory sú navrhnuté tak, aby v sebe zlučovali malé rozmery a vysoký točivý moment servomotorov s vysokými otáčkami (8000 ot/min). Tieto motory prispievajú k redukcii veľkosti vretien, ako napríklad pri obrábacích vretenách.

Inovatívne vysokovýkonné vretenové motory rady SJ-V

K dispozícii je veľký výber vretenových motorov, aby sa splnili požiadavky rozličných strojov.

Vretenové motory rady SJ-VL (malý moment zotrvačnosti, vysoké otáčky)

Toto vreteno je dimenzované pre stroje na rezanie závitov, u ktorých sa musí vŕtanie a rezanie závitov vykonávať rýchlejšie .

Nástrojárske vretenové motory rád HF-KP/HF-SP

Tento motor slúži ako kompaktný a výkonný vretenový motor s vysokými otáčkami (až do 6000 ot/min) tým, že využíva prednosti charakteristiky servomotora, ako sú kompaktné rozmery a vysoký výkon.

Integrované vretenové motory

Sériová komunikácia pre spätnú väzbu značne zvyšuje rozlíšenie (max. 4 milióny impulzov na otáčku).

Vretenové IPM motory

Ako odpoveď na požiadavky malých rozmerov a vysokú efektívnosť bol zavedený IPM motor, s ktorým je možné usporiť ešte viac energie.